Oferta

LOGOPEDIA

We współczesnym świecie trudno jest funkcjonować człowiekowi, który ma problemy z komunikacją. W Instytucie Logopeda zajmuje się diagnozowaniem poziomu rozwoju mowy, nieprawidłowości wymowy, przygotowaniem programu terapii.

Logopeda potrafi również ocenić poziom rozwoju poszczególnych funkcji poznawczych dziecka, takich jak spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, sprawność manualna, duża motoryka i opracować plan wspierania rozwoju tych funkcji, co pozwala na przykład na zmniejszenie ryzyka wystąpienia dysleksji. Tak szeroko prowadzone zajęcia gwarantują wyeliminowanie nieprawidłowości, poprawę komunikacji i polepszenie funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych.

1.Kiedy warto iść do logopedy?
Zawsze, gdy tylko coś budzi niepokój. W myśl zasady „lepiej dmuchać na zimne”. Logopeda, albo rozwieje wszelkie wątpliwości, albo pokaże jak wspierać rozwój dziecka, albo potwierdzi nasze obawy i opracuje plan terapii.
2Co powinno budzić niepokój?
W pierwszym roku życia dziecka – brak gaworzenia, brak gestu pokazywania palcem, brak reakcji na imię, opóźniony rozwój ruchowy.
W drugim roku życia dziecka – brak łączenia dwóch wyrazów w proste zdanie, brak reakcji na pytanie „gdzie?”, brak umiejętności wykonywania prostych poleceń.
W trzecim roku – jeśli mowa jest niezrozumiała dla otoczenia, jeśli brak w mowie takich głosek jak ” l, k, g, h,w, f, ś, ź, ć, dź”, jeśli dziecko wsuwa język między zęby, jeśli dziecko niechętnie rysuje, ma kłopot z opanowaniem nauki jazdy na rowerku.
W czwartym roku życia – jeśli brak realizacji takich głosek jak „sz, ż, cz, dż”, jeśli „r” zastępowane jest przez „j”, jeśli ma kłopot z rysowaniem prostych figur, jeśli nie lubi słuchać czytanych bajek.
3Co nie powinno uspokajać?
Nie wolno słuchać uspokajających rad w stylu ” każde dziecko rozwija się w swoim tempie”, ” ma jeszcze czas”, ” w przedszkolu się nauczy mówić”, ” to przecież chłopiec, a oni zawsze mówią później”. To prawda, że dzieci rozwijają się indywidualnie, ale wszystkie w podobnym czasie powinny przynajmniej posługiwać się prostymi zdaniami, np. „Mamo chce siusiu”, „Daj mi”, „Tam jedzie auto”, „To moja lalka”, „Chce pić” itp.

U Logopedy pomoc znajdą nie tylko dzieci z zaburzeniami mowy. Jeśli w swojej pracy używasz głosu jako narzędzia, bądź po prostu chcesz by twoja mowa była czytelna i zrozumiała dla otoczenia.Logopeda swoją pomoc oferuje osobom dorosłym. 
• osoby z zaburzeniami i wadami wymowy, zarówno wrodzonymi jak i nabytymi (np. po wylewach).
• osoby pracujące głosem z następujących grup zawodowych: dziennikarze, nauczyciele, aktorzy.
• osoby, które oprócz dobrej dykcji, potrzebują w swoim zawodzie dobrej prezencji i świadomego doboru słów. Myślimy tu głównie o politykach i ludziach biznesu, często występujących publicznie.
Logopeda oferuję:
• korektę wad wymowy
• ćwiczenie emisji głosu
• ćwiczenie dykcji
• usprawnianie narządów artykulacyjnych
• naukę prawidłowego oddychania
• oswajanie tremy
• pracę nad kulturą słowa
• przygotowanie do pracy z mikrofonem
• przygotowanie do pracy z kamerą lub przed publicznością

Nie ma lepszego lub gorszego wieku na pierwszą wizytę u logopedy gdyż zakres problemów z którymi może sobie poradzić jest naprawdę szeroki. Warto pamiętać, że terapia logopedyczna pomimo, że czasem bywa długotrwała, poprawia jakość komunikacji.


TERAPIA RĘKI

Dla kogo terapia ręki?

1. Dzieci, które przejawiają niską sprawność manualną, mają problem ze skoordynowaniem pracy obu rąk, co przejawia się m.in. podczas realizacji czynności samoobsługowych: ubieranie się, mycie, czesanie itp.
2. Dzieci, które nie lubią zabaw manipulacyjnych, konstrukcyjnych (nawlekanie, budowanie z klocków itp.)
3. Dzieci, które unikają rysowania, malowania, wycinania, pisania
4. Dzieci, które nadmiernie męczą się podczas rysowania, pisania – często zmieniają pozycję ciała
5. Dzieci, które w sposób niewłaściwy trzymają narzędzie pisarskie, a ich pismo jest nieczytelne


Podczas diagnozy dokonujemy oceny:

– postawy ciała
– stabilizacji centralnej i siły mięśniowej
– sprawności ręki, w tym zakresu ruchomości, symetrii ruchu,
– współpracy rąk
– wzorca grafomotorycznego


Terapia ręki obejmuje całe ciało i rozpoczyna się od stóp!

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)

Termin integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory. Oznacza to, że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja) dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Na tej podstawie mózg tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję nazywaną adaptacyjną. Jest to adekwatne i efektywne reagowanie na wymogi otoczenia. Może to być odpowiedź ruchowa jak i myślowa.
Integracja sensoryczna jest procesem, dzięki któremu mózg otrzymując informację ze wszystkich systemów zmysłowych dokonuje ich segregacji, rozpoznania, interpretacji i integracji z wcześniejszymi doświadczeniami.
Integracja sensoryczna rozpoczyna się już w okresie płodowym i trwa do około 7 roku życia (patrz Tabela). Nierozwinięcie określonych umiejętności w kolejnych stadiach rozwoju powoduje powstawanie trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka.


Stadium 1
rozwój zdolności do przetwarzania bodźców propriocepcyjnych, dotykowych i przedsionkowych,
rozwój reakcji równoważnych, napięcia mięśniowego, ruchów oczu,
integracja odruchów – ewolucja czynności odruchowych (odruchy postawy, prostowania, równowagi);
kształtowanie się więzi z matką i innymi opiekunami w czasie czynności pielęgnacyjnych.


Stadium 2
rozwój reakcji dowolnych (w poprzednim okresie dominowały odruchy),
rozwój schematu ciała,
rozwój dużej motoryki i planowania ruchu,
kształtowanie się stabilnej postawy,
kształtowanie się podstaw percepcji słuchowej, wzrokowej,
rozwój koordynacji ciała.


Stadium 3
rozwój ruchów dowolnych i bardziej precyzyjnych (ręki, aparatu mowy), kształtowanie się koordynacji wzrokowo-ruchowej,
rozwój współdziałanie zmysłów.


Stadium 4
specjalizacja mózgowa (dominująca strona ciała), rozwój zdolności do: czytania, pisania, liczenia, koncentracji uwagi, kontroli emocjonalnej, samoakceptacji.

Jeżeli masz wątpliwości co do zachowań swojego dziecka, zapisz Go na diagnozę SI.
W Instytucie zajęcia prowadza wykwalifikowani terapeuci. Uczymy się i rozwijamy się przez zmysły. Wszystkie informacje zmysłowe docierające z ciała i z otoczenia są niezwykle ważne dla budowania wiedzy o sobie (swoim ciele, położeniu poszczególnych części ciała) i wiedzy o świecie. W prawidłowym rozwoju dziecka niezwykle ważny jest ruch i bezpośrednie doświadczenia zmysłowe. Dobrze zaplanowane i systematycznie wykonywane codzienne czynności oraz właściwa zabawa stanowią solidny fundament do prawidłowego rozwoju.

LOGORYTMIKA

Logorytmika dla dzieci od 6 miesiąca życia do 3 lat (zajęcia są prowadzone przez Małgorzatę Stelmach-Lewandowską) koszt zajęć to 30 zł za 40 minut. Na zajęciach logorytmicznych proponuję połączenie ćwiczeń ruchowych, słuchowych, oddechowych, słownych i muzycznych, by rozwijać mowę i możliwie najwięcej umiejętności poznawczych, jak również takich procesów myślowych, które gwarantują w przyszłości doskonały start do podjęcia nauki w szkole i powodzenia w nauce. A wszystko to oprawione jest w zabawę, której atrakcyjność nie tylko rozwija zainteresowania dzieci, ale również podwyższa motywację, pewność siebie, zdolności skojarzeniowe, rozwija koncentrację uwagi i pamięć. Na zajęcia logorytmiczne powinny uczęszczać dzieci już 2-letnie, które podczas zabaw i ćwiczeń pod okiem logopedy, mają szansę uniknąć złych nawyków, błędów i wad wymowy. Z maluchami również ćwiczę prawidłowe oddychanie i mindfulness.

JOGOPEDIA

CZYM JEST JOGOPEDIA
Jogopedia to cykl zajęć łączących jogę oraz ćwiczenia logopedyczne. Przygotowane przeze mnie zabawy jogopedyczne poprawiają nie tylko kondycję aparatu artykulacyjnego, ale również całego organizmu, jak również uspokają i wyciszają umysł. Na zajęciach z jogopedii łączymy ćwiczenia ruchowe, słuchowe, oddechowe, słowne i muzyczne, by rozwijać mowę i możliwie najwięcej umiejętności poznawczych, jak również takich procesów myślowych, które gwarantują w przyszłości doskonały start do podjęcia nauki w szkole.

CO DAJĄ DZIECIOM ZAJĘCIA W RAMACH JOGOPEDII
Dzieci uwielbiają Jogopedię, nie tylko dlatego, że mogą bezkarnie stroić miny (te podczas zajęć są nawet bardzo wskazane!). To wspaniały sposób na rozluźnienie ciała i zrelaksowanie się. Podczas ćwiczeń zauważyłam, że mogą one uspokoić nerwowe czy nadpobudliwe dziecko, potrafią także ożywić zmęczoną i znużoną grupę, która nie potrafi się skoncentrować. Wyzwalają też ekspresję w dziecku lękliwym lub wycofanym. Dzieci z ogromną chęcią wcielają się w zwierzątka, powtarzają wyrazy i wierszyki, śpiewają i wygłupiają się na matach.

DO DZIECI W JAKIM WIEKU SĄ SKIEROWANE ZAJĘCIA
Na takich zajęciach mogą ćwiczyć zarówno maluchy (3-6 lat), jak i dzieci w wieku wczesnoszkolnym (7-13 lat), które podczas zabaw i ćwiczeń pod okiem jogopedy mają szansę uniknąć złych nawyków, błędów i wad wymowy czy postawy. Przeznaczone dla nich zajęcia różnią się od siebie formą, jednak korzyści z ćwiczeń pozostają takie same.

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA
Podczas tych zajęć uruchamiamy nie tylko języki i ciało ale też wyobraźnię. Każde ćwiczenie fizyczne związane jest z ćwiczeniem logopedycznym, a te z kolei są częścią opowieści w której dzieci biorą aktywny udział. Bywa, że zamieniają się w żabki, syczące węże, są mostami pod którymi przepływają rwące potoki i drzewami, których gałęzie i liście delikatnie szeleszczą poruszane wiatrem. Odgrywanie ról (np. drzewa, psa, świerszcza, krowy, kota, bociana, okrętu itp) sprawia maluchom wiele radości i jest dla nich formą zabawy. Włączenie pozycji wymagających (np. balansowych) silnie koncentruje dzieci i buduje poczucie równowagi. Dodatkowo, opowiadając dzieciom bajkę, wplatam w ten zestaw dużo wyrażeń dźwiękonaśladowczych oraz gimnastyki buzi i języka. Pod koniec zajęć przychodzi czas na wyciszenie i relaks przy muzyce i kolorowych światełkach.


MAMA ŚPIEWA, TATA GRA – GROW WITH MUSIC

Małżeństwo muzyków, rodzice Wojtka i Ignacego, pedagodzy.

Ania i Staś o swoich zajeciach:

Wiemy jak ważny jest kontakt z muzyką od najmłodszych lat. Chcemy Was zachęcić do muzykowania z dziećmi i dla dzieci, w domu, na spacerze i… u cioci na imieninach

Prowadzimy zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych, lekcje nauki gry na pianinie, zajęcia wokalne, logorytmikę i terapię logopedyczną. Od wielu lat zapewniamy też oprawę muzyczną uroczystości ślubnych i innych tego typu imprez.

JOGA DLA DOROSŁYCH

Przez wiele lat joga pociągała mnie, a zarazem odpychała. Joga nie jest moją filozofią życia, sposobem postrzegania świata czy drogą do Boga. Ja nie chce zmieniać swojego życia i spojrzenia na świat. Szukałam i znalazłam jogę zwyczajną, bez wielkich duchowych celów i mistycznych doznań. I takiej właśnie jogi nauczyłam się na studiach. 
Kiedy zaczęłam ją uprawiać, szybko oświadczyłam, że weszłam na ścieżkę jogi radosnej, a więc takiej jakiej szukałam. I taką też chce przekazać dalej i nauczać. Oczywiście początki jogi są bolesne i uczące pokory. Żyłam w przekonaniu, że zaraz wszystko opanuję i będę błyszczeć na macie (przecież prowadziłam aktywny tryb życia). Nie będę ukrywać, że joga ujawniła przykurcze ścięgien, ograniczoną ruchomość stawów, niewytrenowane wiele partii mięśni. 

Niektóre asany nadal sprawiają mi ogromną trudność (nie umiem rozluźnić się w mostku czy staniu na głowie) a przecież o to chodzi, każda pozycja musi nas rozluźniać i dawać radość! Dla mnie Hatha joga to rodzaj masażu wszystkich organów wewnętrznych. Taki masaż praktykowany regularnie, zapewnia gibkość mięśni i sprężystość kręgosłupa, a więc koryguje postawę. A jak postawa zaczyna być prosta, to i myślenie jest proste, o czym każdy praktykujący szybko się przekona. Przecież ludzie radośni zawsze chodzą wyprostowani. Przygarbienie niesie ze sobą smutek, niewiarę w siebie i prawdopodobnie brak sukcesów. 
A z wykładów anatomii wiem, że skrzywienie kręgosłupa upośledza krążenie krwi i powoduje wadliwe przemieszczanie się narządów wewnętrznych. Niedostatecznie dotlenione, podobnie jak mózg, nie osiągają swojej pełnej wydolności.
 Co mi dała joga? – Odbudowała zapasy energii – dodała mocy – Rozwinęła sprawność ciała i umysłu i właśnie na taką jogę zapraszam Ciebie. Gosia Stelmach Lewandowska