Regulamin

Regulamin Instytutu Mowy Ruchu Movopedia

1. Instytut Mowy Ruchu Movopedia prowadzony jest przez Małgorzatę Stelmach-Lewandowską prowadzącą działalność gospodarczą Movopedia Gabinet Logopedyczny Małgorzata Stelmach-Lewandowska.

2. Zajęcia odbywają się w lokalu przy ulicy Jana Żabińskiego 2 w Warszawie.

3. Instytut prowadzi zajęcia z zakresu: logopedii, terapii integracji sensorycznej, terapii ręki, logorytmiki, zajęć adaptacyjnych, zajęć umuzykalniających, jogi i innych.

4. Terapię poprzedza diagnoza, od wyników której zależny jest późniejszy przebieg terapii. Wyjątek stanowią zajęcia niewymagające diagnozy (np. zajęcia adaptacyjne, logorytmika).

5. W czas trwania zajęć indywidualnych wliczone jest 5 minut na rozmowę z rodzicem lub opiekunem dotyczącą postępów pacjenta.

6. Pacjent nie ponosi kosztów zajęć, które nie odbyły się z winy terapeuty. Terapeuta powinien poinformować pacjenta o odwołaniu zajęć nie później niż na 24 godziny przed ich terminem.

7. Cennik poszczególnych zajęć dostępny jest w lokalu oraz na stronie internetowej www.logopedastelmach.pl

8. Opłaty za zajęcia należy wnosić z góry do 10. dnia danego miesiąca.

9. Zajęcia dzielą się na:

            – poranne – rozpoczynające się do 14:00

            – popołudniowe – rozpoczynające się po 14:00

10. Odwołanie zajęć należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo do Małgorzaty Stelmach-Lewandowskiej lub bezpośrednio do terapeuty.

11. W przypadku zajęć porannych nieobecność należy zgłosić do 24 godzin przed rozpoczęciem danych zajęć. W takim przypadku opłata za zajęcia przechodzi na następny miesiąc. W przypadku późniejszego odwołania zajęcia traktowane są jako odbyte.

12. W przypadku zajęć popołudniowych nieobecność należy zgłosić do godziny 9:00 dnia, w którym odbywają się dane zajęcia. W takim przypadku opłata za zajęcia przechodzi na następny miesiąc. W przypadku późniejszego odwołania zajęcia traktowane są jako odbyte.

13. W sytuacji nagłych i niespodziewanych (np. choroba) dopuszczalne jest odstąpienie od zasad opisanych w punktach 11 i 12.